Nieuws/Evenementen

[1 oktober 2012] Robotische gangsimulator van MOBILAB trekt aandacht van Motion Control

Motion Control, het vakblad voor factory en process automation, heeft in de editie van oktober 2012 (nr 81) ruime aandacht besteed aan de robotische gangsimulator die ontwikkeld werd binnen het OVERAS II project.

U kan het ganse artikel terug vinden via deze link


 

[september 2012] Gangsimulator vindt toepassing in nieuw TETRA-project TICOON

De robotische gangsimulator die werd ontwikkeld in het OVERAS II project zal worden toegepast in het nieuwe TETRA project genaamd TICOON: ontwikkeling van een optimalisatieTool voor Individuele COnfiguratie en uitlijning van ONderbeenprothesen.

In TICOON zal een innovatieve tool worden ontwikkeld voor de prothesist, om configuratie en uitlijning van onderbeenprothesen te optimaliseren, uitgaande van individuele comfortwensen van de prothesegebruiker.

De robotische gangsimulator zal gebruikt worden om de invloed te bepalen van alle mogelijke protheseontwerpen en uitlijningen op de verschillende comfortparameters.
 [1 juli 2012] Master- en stagestudenten betrokken bij het OVERAS-project studeren af


Vijf studenten van verschillende achtergrond, waaronder 1 Noorse student, maakten een eindwerk in het kader van het OVERAS-project.

Ingo Vanderheiden (Ontwikkeling van testprocedures voor sportvloeren) studeerde af als master in de in de industriële wetenschappen: biomedische technologie.

In het kader van een Small Bussiness Project werd een multidisciplinair team van studenten samengesteld. Vier studenten richtten een fictief bedrijf op om diensten met de gangsimulator te verkopen. Tegelijk werd door hen een testopstelling gemaakt voor het actief maken van de artificiële voet.  Hieraan werkten Neel van Gemert (energietechnologie), Jef Hoogesteyns (energietechnologie), Robrecht Decroos (elektromechanica) en Andreas Stoerholdt braaten (kinesitherapie). Zij studeerden allen af als professionele bachelor.[3 mei 2012] Slotsymposium: Mobilab on the run! Loopschoenen, Robotica & Voetmodellen


Naar aanleiding van het einde van het OVERAS II project werd er een groot slotsymposium georganiseerd binnen MOBILAB waarin de resultaten van het project uitvoerig aan bod kwamen.

Het symposium kon rekenen op een talrijke opkomst met bezoekers uit diverse sectoren: professionals actief in de robotica en sport-en medische sector, onderzoekers, studenten biomedisch ingenieur/orthepodie, etc…)

Naast uiteenzettingen van onze MOBILAB onderzoekers kwamen er ook verscheidene nationale en internationale gastsprekers aan bod binnen de volgende thema's:

  • Robotica in de medische & sportwereld

Wim Persoons van KUKA-automatisering en Dr Steph Forrester van de Loughborough University

  • Artificiële voeten & voetmodellen

Bart Dingenen van KU Leuven en Sophie De Mits van de Gentse universiteit

  • Loopschoenen: ontwikkeling, testen & evolutie

Fred Holtkamp van Fontys Hogescholen Eindhoven, duatleet Pieter Rijnders en tenslotte Wim Vandeven over de wetenschappelijke aanpak binnen sport met de sprekende titel: The Olympic dream … a scientific approach

Vervolgens werd er door Wim Dewindt en Louis Peeraer nog toelichting gegeven bij de mogelijke vervolgtrajecten binnen MOBILAB.

Tijdens de pauze was er de gelegenheid tot het bezoek aan een standenbeurs waar verscheidene bedrijven hun activiteiten en producten kwamen voorstellen.

Aansluitend werd er een demonstratie gegeven met de robotische gangsimulator, dewelke met veel interesse bezocht werd.

                                                           

Het volledige programma kan u bekijken via deze  link.
 


[11-13 april 2012] MOBILAB nam deel aan het 3de i-FAB congres

MOBILAB was aanwezig op het 3rd Congress of the International Foot and Ankle Biomechanics Community (http://www.i-fab.org) in Sydney. De artificiële voet ontwikkeld binnen het OVERAS project werd voorgesteld door Helga Vertommen.


[4 februari 2011] MOBILAB Moves!

Op 4 februari hebben we de nieuwe locatie van MOBILAB feestelijk ingehuldigd, tezamen met de 20-10-5 viering van Orthopedie. Er werd een opendeurdag en symposium georganiseerd met tal van lezingen betreffende biomedische technologie, revalidatietechnologie, orthopedische technologie en de gerelateerde opleidingen. Een aantal lopende projecten werden toegelicht, waaronder het OVERAS project. In de namiddag werd er tijdens een academische zitting een overzicht gegeven van de oprichting en historiek van MOBILAB, en werd er toelichting gegeven bij de rol en toekomstvisie in een brede maatschappelijke context. Daarna volgde er nog een rondleiding langs demo-stands, de OVERAS gangsimulator en langs het nieuwe ganglabo en kantoorruimte van MOBILAB.

De feestelijkheden werden afgesloten met een receptie, die tevens een uitstekende gelegenheid bood tot netwerken.

Gezien het grote aantal deelnemers (onder wie mensen uit de onderwijswereld, orthopedisten, biomedische ingenieurs, onderzoekers, artsen, kinesitherapeuten, etc…) en de positieve terugkoppeling die we kregen na de lezingen en rondleidingen kunnen we terugkijken op een erg geslaagd evenement.

Sfeerfoto’s van het evenement kan u terugvinden via deze link.

Er was ook een reportageploeg van de regionale tv zender RTV Kempen aanwezig. De reportage die werd uitgezonden op RTV kan herbekeken worden via deze link.


[9 juli 2010] OVERAS team volgt robotopleiding

In kader van het OVERAS project volgden Stijn Bukenbergs, Eveline De Raeve en Roy Sevit  begin juli 2010 een robotopleiding bij KUKA Houthalen. Hierbij doorliepen ze achtereenvolgens de cursussen “Veiligheidsinstructies”, “Bediening en programmeren voor beginners” en “Programmeren voor experts”.Na het succesvol afsluiten van de cursussen behaalden ze het certificaat “Programmeren voor integratoren”.
KUKA robottraining

[3 december 2009] Bezoek aan de Universiteit van Loughborough

Universiteit van Loughborough

Op 30 oktober brachten Wim Dewindt, Louis Peeraer, Helga Vertommen en 2 collega’s van de K.U. Leuven een bezoek aan de univerisiteit van Loughborough. We waren onder de indruk van  de ‘school of Sport, Exercise and Health Science’ en de infrastructuur waarover de universiteit beschikt.

Dr. Steph Forrester (lector Sporttechnologie) heeft ons een rondleiding gegeven in het instituut van sporttechnologie.

Dit bezoek leverde intereressante inzichten met betrekking tot het OVERAS project en legde de basis voor een mogelijke samenwerking in de toekomst.


[1 december 2009] MOBILAB nam deel aan het IVO congres 2009

MOBILAB was aanwezig op het IVO 2009 World Congress Orthopaedic Shoe Technology (www.ivo2009.eu) in Den Haag. Verschillende MOBILAB projecten werden voorgesteld. Het OVERAS project werd voorgesteld door Helga Vertommen.

logo IVO2009

[10 juli 2009] 9th Biennial Footwear Biomechanics Symposium

FBG

MOBILAB nam deel aan het 9th Biennial Footwear Biomechanics Symposium, gehouden in Stellenbosch (Zuid-Afrika). De deelname kadert in lopende en op til zijnde onderzoeksprojecten van MOBILAB, waaronder het OVERAS II project (TETRA-ERASme). Het symposium leverde een resem nieuwe contacten op met het vooruitzicht op nieuwe internationale samenwerkingsverbanden.


[5 juli 2009] Cape Town: XXII Congress of the International Society of Biomechanics

MOBILAB nam deel aan het XXII Congress of the International Society of Biomechanics (ISB) gehouden in Kaapstad (Zuid-Afrika) (www.isbweb.org). Op dit congres werden onder andere een posters van het OVERAS project voorgesteld en over MOBILAB in het algemeen.

ISB