Projectomschrijving

Inleiding

Jaarlijks worden naar schatting 6 miljoen paar sportschoenen verkocht in België. Aangepast en verantwoord sportschoeisel is daarom essentieel. Dit slaat niet alleen op de basiskenmerken van een goede schoen, maar ook en vooral op de keuze van een geschikte of aangepaste schoen in functie van het beoogde gebruik. Onaangepast of fout gekozen schoeisel verhoogt het risico op overbelastingsletsels met vaak een langdurige behandeling tot gevolg. Bij uitbreiding geldt dit voor alle (en dus ook niet-sport) schoeisel. De consument beschikt niet over de nodige objectieve informatie om een verantwoorde schoenkeuze te maken. Gegevens over functionaliteit ontbreken vaak. Tegelijk bestaan er geen algemeen aanvaarde gestandaardiseerde testprotocollen voor het dynamisch meten van de functionele kenmerken van (sport)schoenen.
 

Doelstellingen

Binnen het verkenningstraject "OVERAS I" werd er een inventaris gemaakt van de state-of-the-art betreffende de functionele kenmerken van sportschoenen, de testapparatuur om deze kenmerken te meten en de wiskundige modellen die ontwikkeld worden om het ontwerp te verbeteren. Op basis van de opgedane kennis wordt in het "OVERAS II" onderzoeksproject een innovatieve dynamische testconfiguratie ontworpen en een nieuw testprotocol gedefinieerd die het mogelijk maken schoenen op een objectiveerbare wijze op hun functionaliteit te testen en te karakteriseren.

De innovatieve dynamische testconfiguratie (robotische gangsimulator), met inbegrip van een parametriseerbare artificiële voet, vormt tesamen met het bijhorende testprotocol het hart van dit onderzoeksproject. De gangsimulator maakt het mogelijk om de natuurlijke afrol van de voet te simuleren onder verschillende instelbare omstandigheden. Tegelijk kan de invloed van het dragen van verschillende types (loop)schoenen op de voetafwikkeling en de gangkinematica worden gemeten en geëvalueerd. En dit zonder de hulp van een uitgebreide batterij aan proefpersonen. Bovendien kan voor tal van therapieën (bijv. inlegzolen) de effectiviteit worden bepaald onder welbepaalde omstandigheden.

Ter validatie van de testopstelling en het testprotocol wordt een referentiedatabase opgebouwd aan de hand van metingen van een groot aantal proefpersonen. Hierbij worden een aantal biomedische en kinematische parameters opgemeten met de bedoeling het gemiddeld functioneel gedrag van een aantal sterk uiteenlopende referentieschoentypes te kunnen karakteriseren.

Tijdens het project houden we ook een enquête waarmee we inzicht willen verwerven in de manier waarop de vrijetijdssporter momenteel zijn schoenkeuze bepaalt.