Loopanalyse & Referentiedatabase

Aan de hand van metingen op 85 proefpersonen (mannen, vrouwen met normale voeten of holvoeten) werd een referentiedatabase opgesteld. Deze database werd gebruikt als input en validatie van de gangsimulator. Er werden biomedische en kinematische parameters opgemeten met de bedoeling het gemiddeld functioneel gedrag van 5 sterk uiteenlopende referentieschoentypes te karakteriseren.

                                                    

Elke proefpersoon werd gevraagd 10 keer met 5 verschillende sportschoenen te lopen. Daarnaast zijn ook telkens 10 blootvoetse metingen uitgevoerd.

                                                           

Zowel krachten op de schoen (krachtenplaat), druk onder de schoen (drukplaat) en kinematica van schoen en onderbeen (bewegingsregistratiesysteem) werden opgemeten in het ganglabo.